актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Градовете в Европа се развиват по европейски, а не по американски модели
Културното разнообразие, дружелюбната атмосфера и добрите ресторанти не са факторите, които привличат квалифицираната работна ръка от творческите професии към един или друг град в Европа. Това е изводът от мерждународен тригодишен проект („АКРЕ проект”), финансиран от ЕС и координиран от Университета в Амстердам. Резултатите от изследването ще бъдат представени в Барселона на 27 май т.г. Изследването провери приложимостта на водещи американски теории, според които най-добре се развиват онези градове, които могат да привлекат хора от творческите професии с фактори като културно и етническо разнообразие, толерантност и откритост. Докато подобни теории може би важат за САЩ, където хората на творческите професии са склонни да сменят своето местоживеене според това, дали в някой друг град има добра нощна „сцена” и културно разнообразие, в Европа, с нейните вкоренени културни традиции, подобна хипотеза се оказва неработеща. Международен екип учени от 13 европейски града (Амстердам, Барселона, Бирмингам, Будапеща, Дъблин, Лайпциг, Милано, Мюнхен, Познан, София, Рига, Тулуза и Хелзинки) в продължение на три години изследваше въпроса, дали европейските градоначалници да наблегнат върху многокултурността и добрата атмосфера, за да привличат кадри от творческите професии; или да се съсредоточат върху някакви други фактори, с помощта на които подобни специалисти да бъдат привличани (или да не бъдат губени). Анализът показа, че всъщност най-важните фактори, които привличат и задържат творческите професии в различните градове в Европа, това са съществуващите лични мрежи. Личните познанства, приятелските и семейни връзки определят, в кой град да се преместиш – или да останеш. След допълнителна проверка се оказа, че в европейския контекст дори безспорно важни фактори, като например наличието на добра работа и добро заплащане, са по-маловажни от личните мрежи и привързаности на съответния човек. Изследването разкри и други типично европейски характеристики на развитието на градовете, като например съществените разлики, от гледна точка на планиране на развитието, между: столици и не-столици; големи и малки градове; „западни” или „източни” (бивши социалистически); специализирани или многоаспектни градове; градове с добър и с лош публичен образ и т.н. Изводът е, че градоначалниците в Европа не следва да се поддават на модни теории, а да съсредоточат своите ресурси и планиране върху основните традиционни въпроси, като инфраструктура, зелена структура, сигурност, транспорт и достъп, като имат предвид спецификата на всеки град. В Европа се оказва невъзможно да бъдат прилагани универсални рецепти, разработени другаде и за други условия. От страна на София в проекта участва екип на Нов български университет под ръководството на проф. Евгений Дайнов. АКРЕ-проектът ще проведе заключителна конференция на 27-29 май 2010 г. в Барселона под надслов „Очертаване на творческо бъдеще”. Изследователи и градоначалници от ЕС ще обсъждат най-значимите резултати от изследването. Те са обобщени и в книгата ’Making Competitive Cities’. Oxford, Wiley-Blackwell 2010, която ще бъде представена в рамките на конференцията.
За повече информация: http://acre.socsci.uva.nl/
  
    назад