актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Повишаване на капацитета на СГО (Северен централен, Северозападен и Североизточен райони за планиране) за постигане на ефективни партньорства с администрацията при изработването на политики и осъществяване на мониторинг върху работата на администрацията
http://www.csp-sofia.org/opak/
  
    назад