актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Семинар: "Как да разбираме по-добре и да прилагаме по-успешно в публичния сектор на Република България инструментите за хоризонтална интеграция в ЕС?"
Северозападен район за планиране
Участници: представителни на целевите групи по проекта от областите Враца, Видин и Монтана
Семинарът ще се проведе на 15 и 16 април 2005 г. във Враца в рамките на проект: Познаването на моделите на ЕС за хоризонтално интегриране, бенчмаркинг и стандарти за управление на качеството в публичната администрация - възможност за укрепване на административния капацитет в България при подготовката й за присъединяване към ЕС. Програмата на семинара се покрива с тази от проведения в Пампорово семинар, в рамките на същия проект. Основни лектори отново ще бъдат Митка Захарлиева - държавен експерт от министерство на правосъдието; Милена Минкова - д.ю.н. СУ "Св.Климент Охридски" и Александър Бабинов, зам. изпълнителен директор на Агенцията за малки и средни предприятия.
  
    назад