актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Информационни кампании
По проект Създаване на ефективна среда за установяването и успешното функциониране на институцията граждански посредник (омбудсман) в трите области в Югоизточен район за планиране на Програма ФАР "Развитие на гражданското общество - 2002" в периода 4-8 април 2005 г. ще се проведена информационна кампания за формиране на нагласи и изработване на подходи за подкрепа на институцията на омбудсмана. Кампанията ще се реализира чрез поредица от срещи в общините Несебър, Созопол, Царево, Малко Търново и Бургас. Присъстващите заинтересовани страни - представители на гражданското общество, на местната администрация и на медиите - ще се запознаят с ролята, функционирането и правата на Омбудсмана по отношение на прозрачността при работата на администрацията, достъпа до информация и ограничаването на корупционните практики. В хода на обсъжданията ще бъдат набелязвани конкретни, за всяка община, инструменти за подкрепа на институцията и засилване на гражданското участие в процеса на функционирането й.
  
    назад