актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Изследване на средната класа в Република България
Министерство на икономиката на Република България
Екип от експерти започна обобщаването на наличните изследвания по въпроса за формиране на средната класа: социологически сондажи, резултати от специализирани изследвания като фокус-групи, клъстерни анализи и други. С това ще бъдат постигнати стартови познания относно възможните очертания, под-множества, клъстериране, ценностни системи и мотивации на целевата група. В края на месец март 2005 г. ще бъде формирана изследователска хипотеза, на основата на резултатите от обобщаването на наличните изследвания. Това ще бъде реализирано от специално създаденото експертно ядро, включващо специалисти с релевантни умения с оглед целите на проекта. През месец април ще стартира верификация и допълнение на изследователската хипотеза, чрез провеждането на три разширени експертни срещи.
  
    назад