актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Информационни срещи в областите Сливен, Ямбол и Бургас
През месец Февруари 2005 г. бяха проведени три информационни срещи по проект Създаване на ефективна среда за установяването и успешното функциониране на институцията граждански посредник (омбудсман) в трите области в Югоизточен район за планиране на Програма ФАР "Развитие на гражданското общество - 2002". Срещите се реализираха с активното участие и подкрепа на Регионален център за икономическо развитие - Сливен, който е партньор на ЦСП в този проект. Преди всяко мероприятие беше провеждана пресконфоренция, целяща да информира местните и национални медии за проекта, но и да провокира обществен дебат - и през медиите - за необходимостта от установяването на институцията на местно ниво. Пред представители на гражданството и на администрацията в трите целеви области поотделно, бяха разяснени методите на действие и прерогативите на институцията на Омбудсмана въз основа на българския и международен опит и съответното законодателство и директиви на ЕС. За целта основен лектор в трите информационни срещи беше съдия Димитър Гочев (съдия в Европейския съд за правата на човека в Страсбург 1992- 1998, бивш съдия в Конституционния съд, избран от Народното Събрание - 1994). Той, съвместно с адв. Кирил Вълчев (Дарик радио), акцентира върху законовата база на институцията, нейното функциониране и обезпечаване на европейско и национално ниво. Беше разгледана и ролята на омбудсмана в качеството му на представител на гражданските интереси. За да бъдат обхванати всички гледни точки и подходи детайлно се разясни и отговорността на институциите в създаването и поддържането на подобен извънсъдебен орган.
  
    назад