актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Национална конференция
Българският етнически модел: текущо състояние и предстоящи предизвикателства
Националната конференция, организирана и проведена в рамките на проект "Гласовете на отхвърлените" по програма EuropeAid на ЕК, се състоя на 17 февруари 2005 г. в Нов Български Университет - София, аудитория "Проф. Петър Мутафчиев". След като проф. Евгений Дайнов представи и обобщи тригодишната работа, постижения и резултати от проекта, доц. Маргарита Карамихова от Института по етнология към БАН, изнесе лекция на тема: "Ислям, фундаментализъм и мюсюлманите в България". Светослав Славов, управител на GfK България, представи социологическо изследване, проведено в рамките на проекта, което сравнява присъствието и качеството на малцинствената тематика в медиите с периода от преди 3 години (когато стратира проекта). Заедно с д-р Живко Георгиев от BBSS Галъп - София бяха обсъдени актуалните тенденции в обществената среда във връзка с междуетническите отношения. В последвалата дискусия, модерирана от Нери Терзиева, активно се включиха участници в проекта, студенти от НБУ и експерти присъстващи на националната конференция. Диалогът се ориентира в посока на новите спорове по етническия модел в България. В заключителната чест на конференцията беше разпростанен и обсъден документ със стратегии по отношение на малцинствата, предназначен за държавници, медии и представители на малцинствата.
  
    назад