актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
ОБРАЗОВАНИЕ:

1. УВОД В ПОЛИТИЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ Политическа философия в аристотеловия смисъл. Запознава студентите с основните философски концепции: пост индустриялизъм, пост модернизъм, глобална епоха. Както и с нетрадиционните им алтернативи. Целта на курса е студентите да опознаят обяснителното поле в което се полага мисленето за предизвикателствата на 21 век.

2. АНТРОПОЛОГИЯ НА СВОБОДАТА Курсът запознава с водещите концепции за свободата в края на 20 и началото 21 век (Робърт Уилсън, Чарлз Тейлър, Зигмунд Бауман) и откроява разликите с непосредствените философски предшествениция (А. Бърлин и Джон Роуз). Курсът развива авангардните схващания за свободата в посока на творчеството като висша форма на реализирана свобода.

Празни мисли на един празен човек
(сп. ЕДНО) - 2003/07

3. ВЛАСТТА курсът запознава студентите с философските основи на властта както и с основните практически умения за уражняването й. Разглежда се историята на този въпрос, предишни и съвременни негови концепции и решения. Арени и инструменти на властта.

Дракона и змията
(сп. КЛУБ М) - 2002/12

През февруари 2003 на факултетен съвет на бакалавърски факултет към НБУ бе приета бакалавърска програма на ЦСП: "Философия на човешките отношения"

Бакалавърска програма по политология

  
    назад