актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Проект “Решаване на проблема с уязвимостта и изолираността чрез укрепване на гражданското общество в пет общини от Лудогорието”
Целта на проекта е да снабдим представителите на местните общности и на изолираните групи с необходимите знания и умения, подходи и практики за интегрирането им във вземането на решения и структурирането на местния човешки, експертен, граждански и друг ресурс за развитие на общините.
Целите ще бъдат постигнати чрез:
- интерактивно, практически насочено обучение
- имплантиране на най-добри практики от други общини
- изграждане на полу-институционализиран форум за интеграция и развитие.
  
    назад