актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Първата работна среща на УС по проект “Обучение по антикорупционни практики в подготовка за създаване на Форум за противодействие на корупцията и устойчиво развитие в община Стара Загора”
22-23 януари, 2004 година
На 22 и 23 януари в Стара Загора се проведе първата работна среща на УС по проект "Обучение по антикорупционни практики в подготовка за създаване на Форум за противодействие на корупцията и устойчиво развитие в община Стара Загора". Проектът е по програма към Коалиция 2000 и се реализира съвместно с Обществен дарителски фонд - Стара Загора.
Мария Панчева изпълнителен директор на ЦСП и координатор на проекта, го представи пред присъстващите. Всеки от членовете на УС разказа за своя професионален и личен опит в контекста на антикорупционната тематика. Беше избран Председател и Секретар на УС.
Лилия Колова - програмен директор на ЦСП представи методологията на обученията и тяхната структура. Бяха дискутирани предложения за лектори в светлината на конкретното реализиране на обученията. Обособиха се акценти в тематиката като се наблегна на нуждата от прагматизиране на препоръките за добри практики в борбата с корупцията на местно и общинско ниво.
Даниела Димитрова от ОДФ - Стара Загора представи предложението за процедура за привличане и подбор на обучаеми по критериите, зададени след работната среща в София. Обсъдени бяха конкретни предложения за участници в обучението. Освен техните професионални и обществени преимущества, под внимание бяха взети и реалните им възможности да противодействат на корупцията както и уменията им да полагат целенасочени и постоянни усилия за постигане на целите си. При приемането на критерии за подбор на обучаеми по проекта, УС единодушно прие условията за долна възрастова граница от 23 г., висше образование, както и кандидатите да са представители на целевите групи по проекта. Дадоха се предложения за лектори в рамките на обученията, които организаторите поеха ангажимента да поканят.

  
    назад