актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Първи обучителен модул “Ценности и стратегии на гражданското общество. Партньорство и работа в мрежа” в рамките на проект “Решаване на проблема с уязвимостта и изолираността чрез укрепване на гражданското общество в пет общини от Лудогорието”
26-29 февруари, 2004 година
В рамките на проект "Решаване на проблема с уязвимостта и изолираността чрез укрепване на гражданското общество в пет общини от Лудогорието", финансиран по програма ФАР "Гражданско общество - 2001" на Европейската комисия на 26 - 29 февруари 2004 година в хотел "Данюб Палаз", гр.Русе се проведе първи обучителен модул на темата "Ценности и стратегии на гражданското общество. Партньорство и работа в мрежа".
В програмата на обучението бяха включени следните теми:
· Ценности и стратегии на гражданското общество;
· Местната власт и гражданите;
· Общуване и взаимодействие;
· Комуникационният процес;
· Техники на ефективно общуване;
· Партньорство и работа в мрежа;
· Хоризонтални взаимодействия;
· Иницииране и провеждане на среща на заинтересованите страни - споделяне на добри практики.

Основен лектор: Антоанета Цонева - омбудсман на гр. София

Формат: интерактивно обучение
Продължителност: 4 дни

  
    назад