актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Втори обучителен модул “Информация, комуникация и съответните техники и технологии” в рамките на проект “Решаване на проблема с уязвимостта и изолираността чрез укрепване на гражданското общество в пет общини от Лудогорието”
18-21 март, 2004 година
На 18-21 март 2004 година в хотел "Разград", гр. Разград в рамките на проект "Решаване на проблема с уязвимостта и изолираността чрез укрепване на гражданското общество в пет общини от Лудогорието", финансиран по програма ФАР "Гражданско общество - 2001" на Европейската комисия се проведе втори обучителен модул на тема "Информация, комуникация и съответните техники и технологии".
В модула бе включено:
· История на Интернет в България
· Конструиране на уеб-сайт
· Структуриране на дискусионен форум
· Работа в глобална мрежа: източници на ресурси
· Определение за проект-видове и цикъл. Основни елементи на проекта
· Анализ на проблемите и целите
· Рискове на проекта
· Изготвяне на проект
· Проектно мислене - споделяне на добри практики
· Проектно изпълнение - споделяне на добри практики

Основен лектор: Валентин Манев (бивш кмет на с.Кирково), Илия Дамянов (бивш кмет на Сапарева баня, Секретар на Президента на Република България по вътрешна политика)

Формат: интерактивно обучение
Продължителност: 4 дни

  
    назад