актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Обучителни модули в рамките на проект “Обучение по антикорупционни практики в подготовка за създаване на Форум за противодействие на корупцията и устойчиво развитие в община Стара Загора”
24-26 март и 21-23 април 2004 година
ЦСП реализира два обучителни модула в рамките на проект "Обучение по антикорупционни практики в подготовка за създаване на Форум за противодействие на корупцията и устойчиво развитие в община Стара Загора". Проектът е по програма към Коалиция 2000 и се реализира съвместно с Обществен дарителски фонд - Стара Загора.
Първият модул на обучението се проведе от 24 до 26 март 2004 г. В него бяха разгледани видовите корупционни практики и корупционната среда като законодателство и административни механизми. Екип на ЦСП разгледа и обясни корупцията като явление. Проведоха се практически упражнения с цел изработване на планове за институционално противодействие на корупцията и въвеждане на граждански контрол. Георги Стоев от Industry Watch направи презентация за цената на корупцията и печалбите от нейното ограничаване.
От 21 до 23 април, обучението продължи с конкретни примери за противодействие на корупцията от страна на медиите, местната власт, браншовите организации и неправителствения сектор. Лектори и диспутанти бяха Веселина Седларска (кореспондент на БНТ, Дневник и Всеки ден за Смолян), д-р Румен Рашев кмет на Велико Търново и Емил Ценков директор на Информационния център на Съвета на Европа. Г-жа Седларска обясни ролята на медиите като медиатор на информация и акцентира върху смисъла и прилагането на Закона за достъп до информация и Закона за защита на класифицирана информация и за защита на личните данни. Д-р Рашев, който е вече втори мандат кмет на Велико Търново сподели опита на своята община за регистрация по ISO и конкретните мерки за борба с корупционните практики. Емил Ценков говори за инициативите на Коалиция 2000 и Съвета на Европа, свързани с темата на обучението. Институцията на омбудсмана като инструмент за реализиране на ползи и прозрачност в общуването между гражданите и администрацията, беше в центъра на дискусията с него. В края на модула, проф. Дайнов направи обобщение на вече съществуващите в страната форуми за устойчиво развитие и се стигна до консенсус, че антикорупционното обучение по този проект е станало добра основа за създаването на такъв Форум и в Стара Загора.

  
    назад