актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Трети обучителен модул “Теория и практика на социалните услуги” в рамките на проект “Решаване на проблема с уязвимостта и изолираността чрез укрепване на гражданското общество в пет общини от Лудогорието”
15-18 април, 2004 година
В рамките на проект "Решаване на проблема с уязвимостта и изолираността чрез укрепване на гражданското общество в пет общини от Лудогорието", финансиран по програма ФАР "Гражданско общество - 2001" на Европейската комисия на 15-18 април 2004 година в Нов Български Университет, гр. София се проведе трети обучителен модул на темата "Теория и практика на социалните услуги".
Модулът включи следните теми:
· Представяне на националната законова рамка (какво може да прави общината).
· Представяне на добри практики (какво правят някои общини, за да използват възможностите заложени в националната законова рамка).
· Релевантен международен опит и Директиви на ЕС.
· Оглед на добрите български практики с участието - споделяне на добри практики

Основен лектор: Костадин Паскалев, съветник по вътрешната политика на Президента на Република България
Формат: интерактивно обучение
Продължителност: 4 дни

  
    назад