актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Четвърти обучителен модул “Планиране и управление на НПО” в рамките на проект “Решаване на проблема с изолираността и уязвимостта, чрез укрепване на гражданското общество в пет общини от Лудогорието”
06-09 май, 2004 година
От 06 до 09 май, 2004 г. в хотел "Шумен", гр. Шумен се проведе четвърти обучителен модул "Планиране и управление на НПО" по проект "Решаване на проблема с изолираността и уязвимостта, чрез укрепване на гражданското общество в пет общини от Лудогорието" финансиран по програма ФАР "Гражданско общество - 2001" на Европейската комисия.
В рамките на модула се разгледаха темите за:
· Стратегически анализ;
· Планиране, целеоплагане и целеудържане;
· Лидерство;
· Екипност;
· Мотивиране на екип;
· Мотивиране на доброволци;
· Кризи и справянето с тях;
· Конфликти и справянето с тях;
· Постигане и подържане на партньорства;
· Работа с общността.

Основен лектор: Яшар Шабан и Димитър Игнатов (НПО- Център, Кърджали), Александър Божков, съпредседател, Център за икономическо развитие.

Формат: интерактивно обучение
Продължителност: 4 дни

  
    назад