актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Работна среща в рамките на проект “Обучение по антикорупционни практики в подготовка за създаване на Форум за противодействие на корупцията и устойчиво развитие в община Стара Загора”
11 май 2004 година
На 11 май 2004 година в гр. София се проведе работна среща за Оценка на резултатите от обучението по проект "Обучение по антикорупционни практики в подготовка за създаване на Форум за противодействие на корупцията и устойчиво развитие в община Стара Загора", финансиран по програма на Коалиция 2000.На срещата присъстваха всички членове на УС и участници в обучението.
Общата оценка за реализацията на Проекта в неговата обучителна част е положителна. Проектът стартира и се осъществява в рамките на заложените параметри - изграждане на необходимите структури, осъществяване на предвидените дейности, оптимален обхват на целевата група, спазване на времевия график и на заложения бюджет; следва избрания процес и демонстрира позитивни промени в участниците.

  
    назад