актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Регионални срещи в рамките на проект “Институционализиране на гражданското участие в процесите на взимане на решение на местно ниво: Къде сме сега – десет години по-късно? Какво следва оттук нататък?”
17-19 май, 2004 година
The Balkan Trust for Democrasy
От 17 до 19 май в Разлог, Севлиево, Габрово и Русе се проведоха регионални срещи на Център за социални практики с представители на общините, неправителствените организации и медиите в тези градове. Инициативата е част от проекта "Гражданското участие на ниво община", финансиран от "The Balkan Trust for Democrasy". Срещите протекоха по следните дискусионни теми:
· Кому и защо се оказа важно гражданското участие в Общината? По какъв повод?
· Как започна гражданското участие в общината? В каква ситуация?
· Гражданското участие постоянен процес ли е или на проблясъци? Защо?
· Кога се реши участието да бъде институционализирано? По какъв повод? По повод на каква ситуация? Кой първи даде идеята?
· Коя част от опита бихте препоръчали на всички общини, като приложим модел? Защо?
· Обща дискусия.

  
    назад