актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Пети обучителен модул “Маркетинг” в рамките на проект “Решаване на проблема с уязвимостта и изолираността чрез укрепване на гражданското общество в пет общини от Лудогорието”
27-30 май 2004 година
В рамките на проект "Решаване на проблема с уязвимостта и изолираността чрез укрепване на гражданското общество в пет общини от Лудогорието", финансиран по програма ФАР "Гражданско общество - 2001" на Европейската комисия на 27-30 май 2004 година в хотел "Делфин", гр. Варна се проведе пети обучителен модул на темата "Маркетинг (формулиране и представяне на проблематики и дневни редове, намирането на подкрепа) за общини, общности и НПО".
Модулът протече по следните теми:
· Структуриране на "карта" на проблемите и потенциалите на общините и общностите; Формулиране на стратегии и планове за действие;
· Диалог и сътрудничество;
· Хоризонтални взаимодействия;
· Постигане на трайни внушения;
· Приобщаване;
· Ползване и структуриране в система на ресурсим
· Медийни кампании;
Привличане на външна добра воля и подкрепа

Основен лектор: Нери Терзиева

Формат: интерактивно обучение
Продължителност: 4 дни

  
    назад