актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Шести обучителен модул “Многокултурност” в рамките на проект “Решаване на проблема с уязвимостта и изолираността , чрез укрепване на гражданското общество в пет общини в Лудогорието”
24-27 юни, 2004 година
От 24 до 27 юни, 2004 г. в х-л "Трявна", гр. Трявна беше проведен шести обучителен модул "Многокултурност, плурализъм, общностност" по проект "Решаване на проблема с уязвимостта и изолираността , чрез укрепване на гражданското общество в пет общини в Лудогорието" , финансиран по програма ФАР "Гражданско общество - 2001" на Европейската комисия.
Представени и обсъдени бяха темите за:
· Що е мнозинство?
· Що е малцинство?
· Що е общност / нация / общество?
· Как се съотнасят и общуват помежду си - минало, настояще, световен опит, решени и нерешени проблемим
· Многокултурното и многоетническо бъдеще на всяка развита нация: как да се избегне изолираността, липсата на представителство, изоставеността, маргинализирането, дискриминацията?
· Какви политики за развитие?
· Какви политики за достъп?

Основен лектор: доц. Маргарита Карамихова

Формат: интерактивно обучение
Продължителност: 4 дни

  
    назад