актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Проект “Обучение по антикорупционни практики в подготовка за създаване на Форум за противодействие на корупцията и устойчиво развитие в община Стара Загора”
Работна среща - 08 юли, 2004 година
Работна среща в рамките на проект "Обучение по антикорупционни практики в подготовка за създаване на Форум за противодействие на корупцията и устойчиво развитие в община Стара Загора"
08 юли, 2004 година

На 08 юли по проект "Обучение по антикорупционни практики в подготовка за създаване на Форум за противодействие на корупцията и устойчиво развитие в община Стара Загора", финансиран по програма към Коалиция 2000 се проведе първа работна среща на Форум за противодействие на корупцията и устойчиво развитие. На срещата присъстваха 29 представили на всички целеви групи в проекта.
Професор Дайнов представи изработеният предварителен анализ "Институционализираните форми на гражданско участие в България: цели постижения, предизвикателства".
Диана Андреева и Ива Таралежкова - програмни координатори, Сдружение за партньорство и подкрепа на гражданската активност, представиха презентация на тема: "Форумите за развитие в България: опитът на швейцарските програми Болкан Асист".
Бяха проведени дискусии на теми: "Основни задачи на форума за противодействие и устойчивото развитие на Стара Загора: визията за добро управление" и "Предстоящи инициативи и дейности на Форума".
При учредяването на форума се взе единодушно решение форума да се учреди, като Форум за добро управление и устойчиво развитие.
Бе избрано управително тяло на Форума в което влизат 9 члена и за координатор се избра Петя Арнаудова.

  
    назад