актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Работна среща на Форум за интеграция и развитие в рамките на проект "Решаване на проблема с уязвимостта и изолираността чрез укрепване на гражданското общество в пет общини от Лудогорието"
Работна среща
Работна среща на Форум за интеграция и развитие в рамките на проект "Решаване на проблема с уязвимостта и изолираността чрез укрепване на гражданското общество в пет общини от Лудогорието"
30 юли, 2004 година

В рамките на проект "Решаване на проблема с уязвимостта и изолираността чрез укрепване на гражданското общество в пет общини от Лудогорието", финансиран по програма ФАР "Гражданско общество - 2001" на Европейската комисия на 30 юли, 2004 година в х-л "А' ла фиеста", гр. Варна се проведе работна среща на Форум за интеграция и развитие. По време на срещата бяха обсъдени следните теми:
· Учредяване на Форум за интеграция и развитие - правна рамка;
· Структуриране на работни маси;
· Стратегическо планиране;
- работа на форума;
- работа с медиите.

  
    назад