актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
проект "Гласове на отхвърлените"
Конференции
програма “EuropaAid”
В рамките на проект "Гласове на отхвърлените", две години анализираме представянето на проблематиките на турци, роми и българи- мюсюлмани в медиите и на тази основа обучаваме представители на тези групи на уменията, които да им помогнат в контактите с властта, международните институции, медиите.
На 27 ноември 2003 година от 9.30 в хотел " Арпезос", гр. Кърджали ще се проведе "Регионална конференция-Юг". На конференцията , ще направим преглед на работата дотук, ще представим двата броя на регионален бюлетин "Цветове" - публикуван от нашите обучаеми, ще презентираме отварянето на Регионален медиен ресурсен център - юг, Кърджали, както и плана за работа по проекта в етапа "Обучение чрез практика".
"Регионална конференция- Север" ще се проведе на 04 декември 2003 година от 10.00 ч в хотел "Разград", гр. Разград. Конференцията ще протече при същият дневен ред, и ще се презентира отварянето на северният Регионален медиен ресурсен център, Разград.
  
    назад