актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
“Гласове на отхвърлените” - тема “Медиите”.
хотел “Radissan SAS”, София
Европейска Комисия по програма “EuropaAid”.
На 24 и 25 януари 2003 година в хотел "Radissan SAS", София се проведе първи обучителен модул (втора сесия) на темата "Медиите".
Обучението е насочено към представители на три малцинствени и специфични общности (рами, турци и българи-мюсюлмани/ от София, Кърджали, Разград, Шумен, Кюстендил, Гоце Делчев и Тетевен. Обучението се реализира в рамките на "Гласове на отхвърлените", финансиран от Европейска Комисия по програма "EuropaAid".

ПЪРВИ МОДУЛ:
ІІ-ра сесия
януари 2003

"МЕДИИТЕ"

24-25 януари 2003 година
хотел "Radisson SAS"

П Р О Г Р А М А

Занятие 24 януари 2003 година

14.00 - 14.15 ч. Откриване
проф. д-р Евгений Дайнов

14.15 - 15.00 ч. Представяне на домашното

15.00 - 15.15 ч. Допълнения и коментари

15.15 - 15.45 ч. Тема: "Как да помогнат медиите? "
Презентация: Аня Дайнова - PR, Председател на Асоциацията на имиджмейкърите и PR в България
"ИМАГИНЕС"

15.45 - 16.15 ч. Работа в малки групи

16.15 - 16.45 ч. Представяне на резултатите от работата в малките групи и дискусия

16.45 - 17.00 ч. Кафе-пауза

ул."Иван Вазов 29" А, София, тел. 02/980 81 70, 981 21 88, факс 02/986 44 05,
www.csp-sofia.org, office@csp-sofia.org
17.00 - 17.30 ч. Тема: "Реалност и възможности в
печатните медии"
Презентация: Паола Хюсеин- в-к "24 часа"

17.30 - 18.00 ч. Работа в малки групи

18.00 - 18.30 ч. Представяне на резултатите от работата
в малките групи и дискусия

18.30 - 19.00 ч. Затваряне на деня

19.30 ч. Вечеря - "El Corazon"
бул. "Граф Игнатиев" №12

Занятие 25 януари 2003 година

09.00 - 10.00 ч. Осребряване на транспортни разходи

10.00 - 10.15 ч. Отваряне на деня
проф. д-р Евгений Дайнов

10.15 - 11.00 ч. Тема:"Радиото: архитектура и пространства"
Презентация: Владимир Дайнов - Програмен директор "БГ радио"

11.00 - 11.45 ч. Работа в малки групи

11.45 - 12.00 ч. Кафе-пауза

12.00 -12.30 ч. Представяне на резултатите от работата
в малките групи

12.30 - 13.00 ч. Тема: "ТВ: съпреживяваната информация"
Презентация: Иво Инджев - bTV

13.00 - 13.45 ч. Обяд

13.45 - 14.30 ч. Работа в малки групи

13.30 - 14.10 ч. Представяне на резултатите от работата
в малките групи

14.10 - 14.40 ч. Тема: "Интернет: нови възможности"
Презентация: Вени Марковски,
Председател на "Интернет общество - България"

14.40 - 15.30 ч. Работа в малки групи

15.30 - 15.45 ч. Кафе-пауза

15.45 - 16.30 ч. Представяне на резултати от работата в
малките групи

16.30 - 16.45 ч. Поставяне на задачи за следващия
семинар:
· обратна връзка
· затваряне на семинара

  
    назад