актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
“Гласове на отхвърлените”-тема “Ефективи взаимодействия в екип”
хотел “Ален мак” – Зимна градина, гр. Благоевград
Европейска Комисия по програма “EuropaAid”
От 21 до 23 март 2003 година в хотел "Ален мак", Благоевград се проведе втори обучителен модул (втора сесия) на тема "Ефективи взаимодействия в екип".
Обучението е насочено към представители на три малцинствени и специфични общности (рами, турци и българи-мюсюлмани/ от София, Кърджали, Разград, Шумен, Кюстендил, Гоце Делчев и Тетевен. Обучението се реализира в рамките на "Гласове на отхвърлените", финансиран от Европейска Комисия по програма "EuropaAid".
Модулът протечe при следната програма:

ВТОРИ МОДУЛ:
²²-ра сесия
март 2003

"ЕФЕКТИВНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЕКИП"

21 - 23 март 2003 година
хотел "Ален мак" - Зимна градина, гр.Благоевград

П Р О Г Р А М А

Занятие 21 март 2003 година


15.00 - 15.15 ч. Откриване
проф. д-р Евгений Дайнов

15.15 - 16.00 ч. Представяне на домашното

16.00 - 16.30 ч. Презентация: "Екип и работа в екип"
проф. д-р Евгений Дайнов

16.30 - 16.40 ч. Разделяне на две групи и инструкция за
начина на работа

16.40 - 17.00 ч. Кафе-пауза


17.00 - 17.30 ч. Въвеждащ блок:
· кратко представяне
· припомняне на груповите правила
· представяне на дневния ред

Тема: Характеристики на група и екип

17.30 - 18.00 ч. Игра: Жажда за власт"

18.00 - 18.20 ч. Презентация: "Характеристика на екип"

18.20 - 19.20 ч. Поведение в екипно взаимодействие -
постигане на консенсус в групата

 • консенсус

 • игра за постигане на консенсус "Оцеляване на луната"
 • 19.20 - 19.30 ч. Затваряне на деня

  20.00 ч. Вечеря р-т "Папараци"


  Занятие 22 март 2003 година


  09.00 - 10.00 ч. Осребряване на транспортните разходи

  10.00 - 10.30 ч. Отваряне на деня и старт на работата в
  двете групи

  10.30 - 10.45 ч. Въвеждащ блок

  Тема: Роли и позиции в екипните взаимодействия

  10.45 - 12.00 ч. Симулация: "Необитаем остров"
  Анализ на ролите

  12.00 - 12.30 ч. Кафе-пауза

  Тема: Формиране на екип

  12.30 - 13.30 ч. Упражнение "Формиране на екип"

  13.30 - 14.00 ч. Презентация: "Моделът на Гиб…за
  формиране на екип"

  14.00 - 15.00 ч. Обяд

  Тема: Как да бъдем лидери?

  15.00 - 15.30 ч. Презентация: "Лидерството"
  проф. д-р Евгений Дайнов

  15.30 - 16.00 ч. Игра за групово взаимодействие:
  Минаване през отвор

  16.00 - 16.30 ч. Презентация: "Психологически аспекти
  на лидерството"

  16.30 - 16.50 ч. Кафе-пауза

  Тема: Стилове на лидерство

  16.50 - 17.00 ч. Упражнение за раздвижване

  17.00 - 17.45 ч. Ролева игра: "Строеж"

  17.45 - 18.00 ч. Презентация: "Стилове на лидерство"

  18.00 - 18.15 ч. Затваряне на деня в голямата група

  19.30 ч. Вечеря - механата на р-т "Ален мак"


  Занятие 23 март 2003 година

  09.30 - 10.00 ч. Отваряне на деня и старт на работата в
  две групи

  10.00 - 10.15 ч. Въвеждащ блок

  10.15 - 11.00 ч. Изследване на собствения лидерски стил

  11.00 - 11.20 ч. Кафе-пауза

  11.20 - 12.20 ч. Лидерски нагласи
  · упражнение "Познай какъв ръководител съм?"
  · упражнение "Нашият профил за ефективен лидер"

  12.20 - 13.30 ч. Ефективно провеждане на срещи

  13.30 - 14.00 ч. Представяне на резултатите от работата
  в двете групи

  14.00 - 14.30 ч. Затваряне на семинара:
  · представяне на домашното за следващия семинар
  · обратна връзка


  Водещи на семинара:

 • гл.ас. Венцеслав Панчев

 • д-р Десимира Велкова

 • Лилия Колова

 • Юлия Иванчева
 •   
      назад