актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Гласове на отхвърлените - повече възможности за малцинствени и специфични общности посредством медиите
Нов български университет, гр.София
Европейска Комисия по програма “EuropaAid”
От 21 до 23 февруари 2003 година в Нов български университет, София се проведе втори обучителен модул (първа сесия), темата бе "Как да общуваме по-добре?".
Обучението е насочено към представители на три малцинствени и специфични общности (рами, турци и българи-мюсюлмани/ от София, Кърджали, Разград, Шумен, Кюстендил, Гоце Делчев и Тетевен.
Обучението се реализира в рамките на "Гласове на отхвърлените", финансиран от Европейска Комисия по програма "EuropaAid".
Модулът протече при следната програма:

ВТОРИ МОДУЛ:
І-ва сесия
февруари 2003

"КАК ДА ОБЩУВАМЕ ПО-ДОБРЕ?"

21 - 23 февруари 2003 година
Нов Български Университет
Зала "Проф. Петър Мутафчиев"

П Р О Г Р А М А
Занятие 21 февруари 2003 година
15.30 - 16.00 ч. Откриване
проф. д-р Евгений Дайнов
16.00 - 16.45 ч. Представяне на домашното
16.45 - 17.00 ч. Разделяне на две групи и инструкция за начина на работа
17.00 - 17.20 ч. Кафе-пауза
17.20 - 18.00 ч. Въвеждащ блок
18.00 - 19.15 ч. Тема І: Фактори, които влияят в общуването
19.15 - 19.30 ч. Затваряне на деня
20.00 ч. Вечеря - Бирария "Warsteiner",
ул. "Г.С.Раковски" №163 А

Занятие 22 февруари 2003 година

09.00 - 10.00 ч. Осребряване на транспортните разходи
10.00 - 10.15 ч. Отваряне на деня
проф. д-р Евгений Дайнов
10.15 - 10.45 ч. Представяне на резултатите от вчерашния ден и старт на работата в двете групи
10.45 - 11.00 ч. Въвеждащ блок
11.00 - 12.00 ч. Тема ІІ: Активно и пасивно слушане
12.00 - 12.20 ч. Кафе-пауза
12.20 - 13.30 ч. Тема ІІІ: Техники за ефективно общуване
13.30 - 14.30 ч. Обяд - ресторант "Artes", НБУ
14.30 - 16.00 ч. Тема ІV: Междукултурни взаимодействия и общуване
16.00 - 16.20 ч. Кафе-пауза
16.20 - 18.00 ч. Тема V: Конфликти в общуването - нагласи и същност
18.00 - 18.30 ч. Затваряне на деня в голямата група
19.30 ч. Вечеря - Бистро "Папараци",
ул. "Райко Даскалов" №3

Занятие 23 февруари 2003 година
09.30 - 10.00 ч. Отваряне на деня и старт на работата в две групи
проф. д-р Евгений Дайнов
10.00 - 10.20 ч. Въвеждащ блок
10.20 - 11.45 ч. Тема VІ: Видове конфликти и причините за тяхното възникване
11.45 - 12.00 ч. Кафе-пауза
12.00 - 13.30 ч. Тема VІІ: Енергията на конфликта
13.30 - 14.00 ч. Представяне на резултатите от работата в двете групи
14.00 - 14.30 ч. Затваряне на семинара:
- представяне на домашното за следващия семинар
- обратна връзка

Водещи на семинара:
  • гл.ас. Венцеслав Панчев

  • д-р Десимира Велкова

  • Лилия Колова

  • Юлия Иванчева

  •   
        назад