актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Гласове на отхвърлените – повече възможности за малцинствени и специфични общности посредством медиите
хотел “Radissan SAS, гр.София
Европейска Комисия по програма “EuropaAid”
От 13 до 15 декември 2002 година в хотел "Radissan SAS, София се проведе първи обучителен модул (първа сесия), на темата Властта". Обучението е насочено към представители на три малцинствени и специфични общности (рами, турци и българи-мюсюлмани) от София, Кърджали, Разград, Шумен, Кюстендил, Гоце Делчев и Тетевен.
Обучението се реализира в рамките на "Гласове на отхвърлените", финансиран от Европейска Комисия по програма "EuropaAid".

Модулът протечи при следната програма:

ПЪРВИ МОДУЛ:
декември 2002 година
първа сесия


"ВЛАСТТА"

13-15 декември 2002 година
хотел "Radisson SAS"

П Р О Г Р А М А


Занятие 13 декември 2002 година

16.00 - 16.15 ч. Откриване
проф. д-р Евгений Дайнов

16.15 - 16.45 ч. Представяне на участниците

16.45 - 17.15 ч. Тема: "Властта между личности"
Презентация: проф. д-р Евгений Дайнов

17.15 - 17.30 ч. Кафе-пауза

17.30 - 17.45 ч. Поставяне на практическа задача в
цялата група: "История от миналото"

17.45 - 18.30 ч. Работа в малки групи

18.30 - 19.15 ч. Представяне на резултатите от работата
в малките групи

19.15 - 19.30 ч. Затваряне на деня

19.30 ч. Вечеря - Клуб "Св. София",
ул. "Московска" №25


Занятие 14 декември 2002 година

10.00 - 10.15 ч. Отваряне на деня

10.15 - 11.00 ч. Тема: "Властта в група"
Презентация: гл. ас. Венцеслав Панчев

11.00 - 11.15 ч. Поставяне на практическа задача в
цялата група: "Направи пари"

11.15 - 11.25 ч. Разделяне в малки групи

11.25 - 11.45 ч. Кафе-пауза

11.45 - 12.30 ч. Работа в малки групи

12.30 - 13.00 ч. Представяне на резултатите от работата
в малките групи

13.00 - 13.30 ч. Дискусия

13.30 - 14.30 ч. Обяд

14.30 - 15.15 ч. Тема: "Властта в организации"
Презентация: проф. д-р Евгений Дайнов

15.15 - 15.30 ч. Поставяне на практическа задача в
цялата група Казус: "Проблемът с техническия сътрудник"

15.30 - 15.40 ч. Разделяне на малки групи

15.40 - 16.25 ч. Работа в малки групи

16.25 - 16.45 ч. Кафе-пауза

16.45 - 16.15 ч. Представяне на резултати от работата в
малките групи

16.15 - 17.00 ч. Дискусия

17.00 - 17.30 ч. Затваряне на деня

19.30 Вечеря - Пицария "Виктория",
бул. "Цар Освободител"№7

Занятие 15 декември 2002 година

09.30 - 09.45 ч. Отваряне на деня

09.45 - 10.30 ч. Тема: "Политическа власт"
Презентация: проф. д-р Евгений Дайнов

10.30 - 10.45 ч. Поставяне на практическа задача в
цялата група: "Партии"

10.45 - 10.55 ч. Разделение в малки групи

10.55 - 11.15 ч. Кафе-пауза

11.15 - 12.00 ч. Работа в малки групи

12.00 - 12.30 ч. Представяне на резултатите от работата
в малките групи

12.30 - 13.00 ч. Дискусия

13.00 - 13.30 ч. Поставяне на задачи за следващия
семинар:
· обратна връзка
· затваряне на семинара

  
    назад