актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Конференция “Техните Гласове”
хотел “Хилтън” - гр. София
В рамките на проект "Гласове на отхвърлените", финансиран от Европейска Комисия по програма "EuropaAid", на 16 октомври 2002 година в хотел "Хилтън", София се проведе Национална конференция на тема "Техните гласове".

Конференция "Техните Гласове"

16.10.2002 година
хотел "Хилтън" - гр. София

П Р О Г Р А М А

16.10.2002 година /сряда/

09.00 - 09.40 ч. "Гласовете на отхвърлените"
доц. д-р Евгений Дайнов - ЦСП

09.40 - 10.40 ч. Включените наблюдения и социологическите изследвания в рамките на проекта
Светослав Славов - GfK

10.40 - 11.00 ч. Кафе-пауза

11.00 - 11.40 ч. Сборникът: "Техните гласове":
Присъствието на малцинствени и специфични общности в българските медии (края на 20ти-началото на 21ви век)"
доц. Евгений Дайнов - ЦСП

11.40 - 11.50 ч. Представяне на обучителните
модули
Венцеслав Панчев

11.50 - 12.30 ч. Дискусия

12.30 - 13.30 ч. Обяд

13.30 - 14.30 ч. "Техните истории"

14.30 - 14.45 ч. Кафе-пауза

14.45 - 16.00 ч. Дискусия

  
    назад