актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Работна среща
проект “Формализация на сивата икономика: законодателни и административни промени”
CIPE
Център за социални практики проведе работна среща по проект "Формализация на сивата икономика: законодателни и административни промени", финансиран от CIPE.
На тази среща се събраха, да работят заедно представители на експертната общност, на законодателната и изпълнителната власт, на стопанските субекти и медиите.
Целта на среща бе:
А/ Сглобяването на възможно най-цялостна картина на състоянието и динамиката на "сивата икономика" в последните години, днес и в перспектива.
Б/ Изработването на препоръки, които да бъдат споделени от всички присъстващи и да формират реална основа за управленски ангажименти и действия.

ПРОГРАМА:
15.03.2003 год., хотел "Radisson"SAS

11.30 - 11.50ч. Откриване
Проф. Евгений Дайнов -
Председател на УС на ЦСП

11.50 - 12.00ч. Представяне на участниците
Модератор: Венцеслав Панчев

12.00 - 12.30ч. Къде сме днес? Процеси, възможности и
перспективи
Представяне: Георги Ганев -
Център за либерални стратегии

12.30 - 13.15ч. - Обяд

13.15 - 14.15ч. Законодателни и управленски възможности
за изсветляване на икономиката:
становища от представители на държавата.

14.15 - 15.15ч. Къде греши държавата?
Мнения и становища на стопански субекти

15.15 - 15.30 ч. Заключителна дискусия

  
    назад