актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
НАЦИОНАЛЕН НСО-ПРАЗНИК
“НА ЕВРОПА В ЕДИНИЯ КРАЙ ІІ”
Национално изложение на проектите на българските граждански организации, финансирани от Европейския съюз 10 – 11 май 2002, “Старинен Пловдив”

Осъществява се от Център “Образование за демокрация” и Сдружение “Старинен Пловдив” с финансовата подкрепа на Програма “ЕВРОПА” на Европейската комисия

Целта на изложението е да се популяризират пред максимално широка публика резултатите от проектите на НСО, осъществени с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Център за социални практики ще представи резултатите от своя проект: Гражданско участие в управлението и опазването на речни басейни: практики, достъп до вземането на решения и законодателния процес. Партньори на Центъра по проекта са Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околната среда и водите, Община Велико Търново и Община Кърджали.

На изложението Център за социални практики ще:
- потърси Обществена подкрепа за своята социално отговорна и ефективна дейност;
- обмени идеи, опит и проекти;
- изгради изгодни партньорства и възможност за мултиплициране на успешни модели;

Очакванията са изложението да привлече интереса на над 30 000 гости – граждани, политици, хора на бизнеса, медии, представители на дипломатическите мисии, интелектуалци, колеги от неправителствения сектор.

На Националния НСО празник, ЦСП ще бъде представен от доц. Д-р Евгений Дайнов – председател на УС, Мария Панчева – изпълнителен директор, Лилия Колова – програмен координатор и Ваня Чалбурова – проектен координатор.
  
    назад