актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
участници
Къщата на политиките - ефективно участие на НПО в регионалното развитие
СМОЛЯН
1.Светла Диева - Фондация "Мостове" - гр.Мадан
0308/24 47, 087/301 911,
e-mail:odk_madan@infotel.bg

2.Екатерина Шишкова - Клуб "Отворено общество" – Смолян
0301/250 65, 211 97,
e-mail:smosc@mail.orbitel.bg  

3.Никола Дамянов - Дружество на археолозите и историците в 
Смолян 0301/352 91

4.Пламен Чигнаров - Сдружение "Център за развитие на община 
Златоград": 03071/44 06, 42 05,
e-mail:zcdc@infotel.bg 

5.Милена Шехова - Съюз на родопските хотелиери и 
ресторантьори 0301/380 85, 048/833 719,
e-mail:rhra@mbox.digsys.bg  

КЪРДЖАЛИ
6.Георги Грудев - Стопанска камара – Кърджали
0361/244 73, 259 30, 265 26,
e-mail:isa_kj@kj.bia-bg.com 

7.Христо Чирпанлиев - Асоциация за регионално и европейско 
сътрудничество: 0361/306 33, 087/805 707,
e-mail:iconi@abv.bg 

8.Димитър Игнатов - Център на НПО – Кърджали
0361/222 51, 237 31,
e-mail:ngokardjali@yahoo.com 

9.Олга Михайловска - Програма "СИНДИ"
0361/277 11, 088/265 321

10.Силвия Спасова - Басейнов съвет на р. Върбица
03679/20 39,
e-mail:ss-spasova@top.bg 

РУСЕ
11.Радка Данчовска - Инициативи за гражданско общество: 
082/626 386, 048/780 718
e-mail:iniciativi@top.bg 

12.Галина Йорданова - Българска асоциация "Училище и 
здраве" - клон Русе: 082/227 224, 088/596 142,
e-mail:gpge@elits.rousse.bg 

13.Дилян Василев - Русенска търговско-индустриална камара: 
082/234 380, 230 159,
e-mail:info@chamber.rousse.bg , delian@chamber.rousse.bg 

14.Д-р Людмил Георгиев
082/278 064 (дом.)
e-mail:l.georgiev@ru.acad.bg  

15.Христина Момчилова - РЕА "Екосевер"
082/233 790, 088/309 615,
e-mail:econorth@hotmail.com  

16.Никола Бенин - Коалиция "Демократично гражданство"
082/440 605,
e-mail:center@rs.bia-bg.com 

РАЗГРАД
18.Емине Халил - 084/281 37, 283 86, 433 71(дом.)

19.Диана Първанова - 084/274 62, 243 02, 088/496 169,
e-mail:dparvanova2001@yahoo.com 

20.Иван Радушев - 084/306 220, 275 78,
e-mail:radushev_i@yahoo.com , ddkrz@abv.bg 

БУРГАС
21.Даниела Божинова - Българско сдружение за насърчаване на 
гражданската инициатива: 056/842 693, 048/80 66 52,
e-mail:rosb@abv.bg 

22.Златина Проданова - Сдружение "Доверие"
056/843 591, 253 69, 098/224 798,
e-mail:doverie_socialwork@abv.bg 

23.Стефан Стоянов - Бургаска асоциация за екологичен и 
селски туризъм, 088/206 526,
e-mail:sst@abv.bg 

24.Ахмед Мехмед - Бургаски ромски съюз: 056/429 32, 098/467 
994

КЮСТЕНДИЛ
25.Юлия Илиева - Сдружение "Нево дром - нов път"
078/258 22,
e-mail:nevo.drom@infotel.bg 

26.Десислава Йорданова - Българо-американски център: 
078/291 52

27.Милена Анастасова - Агенция за регионално развитие -
Кюстендил: 078/290 98,
e-mail:rdak@infotel.bg 

28.Румяна Кирилова - Агенция за регионално развитие -
Кюстендил: 078/290 98,
e-mail:rdak@infotel.bg
  
    назад