актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Гражданско участие в публичните политики и местното развитие. Пълноценно участие на НПО при формиране на стратегии за развитие на областно и общинско ниво.
Програма “Демократична мрежа”
Проектът стимулира участието на неправителствените организации в регионалното развитие в началото на новия век и поставянето на предизвикателствата пред тях в по-релефен контекст. През втората година дейностите по проекта са концентрирани върху реализиране на поредица от обучителни модули, които нарекохме Къщата на политиките – ефективно участие на НПО в регионалното развитие. Шестте обучителни модула ще бъдат обобщени на международна конференция в Бургас през м. септември и в наръчник с материали от проведените обучения.

Теми на НПО Форум – Къщата на политиките:
1. Как да планираме стратегически?
2. Как да проведем заседание на смесена работна група, за да получим резултат?
3. Как да образуваме екипи и да ги убедим в нашите цели?
4. Как да присъстваме успешно в публичното пространство?
5. Рискове и кризи – как да ги управляваме?
6. Как да станем лидери, за да постигнем добър резултат?

Работната група по проекта формулира темите в зависимост от динамиката и нуждите на обучението. Тъй като всяка регионална група работи по действителен казуз, който да разреши в рамките на обучението, формата на модулите е редуване на лекции, работа в малка група и обсъждане на резултатите в голямата група. Фасилитаторът Венцислав Панчев спомага за това обучителния процес да се доближава максимално до реалните условия за съществуване и развитие на НПО в България и процесът да доведе до своя резултат – основна цел на ЦСП във всичките му начинания.

Експерти
В зависимост от темата на съответния модул, работната група по проекта се обогатява с различни експерти.
·Джейн Грюб, директор ИУО-София
·Галя Димитрова, координатор ИУО - София
·Харалан Александров, БИОХ
·Илчо Дамянов, кмет на гр. Сапарева баня (1995 – 1999 г.), сега съветник по вътрешната политика на Президента на Р. България
·Рафаел Чичек, БИОХ
·Борислав Зюмбюлев, зам. главен редактор в. 24 часа
·Евгения Атанасова, БНТ
·Владимир Дайнов, програмен директор БГ Радио
·Иван Бунков, Главен редактор на в. “Нов живот”
·полковник д-р Валери Рачев, зам. ректор Военна академия “Г.С.Раковски”
·Валери Тодоров, психолог - Институт по психология към МВР
·д-р Николай Михайлов – психиатър, преподавател в НБУ
·Хрристина Йорданова, психолог - Институт по психология към МВР

Участници
Участниците във Форума са постоянен брой (30 - 40 човека) – представители на ръководни позиции от неправителствени организации от Бургас, Кърджали, Кюстендил, Смолян, Разград и Русе.

Условия за участие
Участниците във Форума са избрани след попълването на въпросник за дейността и възможностите на съответната НПО, концентриран върху потенциала й и нейното влияние на местно ниво.
Участието в обучението е лично и всеки, който заеме мястото си в него се ангажира с работата на Форума през цялото време на неговото провеждане.
Участието във Форума е безплатно. Разходите на участниците се поемат от Програма “Демократична мрежа”. Пътят се осребрява след представянето на съответните билети.

Продължителност на Форума ноември 2001 - май 2002
Обучението в рамките на Къщата на политиките е тематично разделено на 6 модула, провеждани на интервали от месец и половина.
Първи модул: 15 – 16 ноември 2001, София
Втори модул: 20 – 21 декември 2001, София
Трети модул: 31 януари – 1 февруари 2002, София
Четвърти модул: 8 – 9 март 2002, Кърджали
Пети модул: 5 – 6 април 2002, Русе
Шести модул: 17 – 18 май 2002, Смолян

Форумът спомага за:
1.Определяне представителството на НПО (Чии интереси защитават?) и определяне на стратегическите приоритети на НПО.
2.Обсъждане на теми за ролята на НПО в процеса на вземане на решения и подбор на приоритетни действия за увеличаване ефективността на НПО.
3.Създаване на умения на местни НПО за работа с представителите на институциите в нова конкурентна среда.
4.Изравняване капацитета на отделните НПО чрез активен обмен на информация, практики и умения.
5.Осъществяване на партньорства на местните НПО с аналитични центрове за въздействие върху централните институции на властта.
6.Популяризиране дейността на НПО от представените региони в централните медии.
7.Създаване на ефективна мрежа от НПО, която може да формира коалиции за решаване на сходни проблеми.
8.Формулиране на теми от общ интерес и подбор на приоритетни действия за решаване на конкретен проблем по места.
9.Информиране на НПО общността, институциите и медиите за перспективите за развитие на Третия сектор.
10.Препоръки за последващи действия.

За повече информация:
Ваня Чалбурова проектен координатор
тел. 02 / 981 21 88, 980 81 70, 980 89 37
факс: 02 / 986 44 05
E-mail: vania@csp- sofia.org

   Участници       
    назад