актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Към формализиране на сивата икономика в България
Center for International Private Enterprise, USA
Проектът цели да идентифицира ключови нагласи и проблеми на неформалната икономика в България
Център за социални практики осъществява проект "Към формализиране на сивата икономика в България" със съдействието на Center for International Private Enterprise, USA.

Основните цели на проекта са:
  • Да идентифицира ключови нагласи и проблеми на неформалната икономика в България / предимства и недостатъци за участниците в нея;
  • Да информира представители на институциите и бизнес средите за състоянието на неформалната икономика и да предложи възможни законови алтернативи на досегашното незадоволително законодателство;
  • Да направи "чут" гласа на участниците в сивата икономика и да подобри диалога и взаимодействието между представителите на законодателната/изпълнителна власт и предприемачите/бизнесмените;
  • Да засили общественото разбиране за ролята на предприемачеството и идеята, че демократичното управление и отворения свободен пазар са допълващи се условия за стабилност и растеж.

    В първата фаза на проекта бе проведено изследване на пазарите в Димитровград, Варна и Илиенци (София) и предстои провеждането на 3 местни срещи (Пловдив – 11 октомври, Димитровград – 12 октомври и Варна – 15 октомври 2001 г.) за представяне на резултатите и дискутиране на проблемите на неформалната икономика. Целта е направеният анализ за състоянието на сектора да бъде споделен с възможно най- голям кръг заинтересовани и дискусиите по места да бъдат основата на препоръки за адекватна промяна в политиката за формализиране на сивата икономика.

  •   
        назад