актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Местен омбудсман
За избор на обществен посредник (омбудсман)
Фондация “Отворено общество”
Столична община
Проект за пилотно въвеждане институцията обществен посредник (омбудсман) в София
През 1997 – 2000 г. ЦСП реализира по програма ФАР проект “Граждани и местна администрация” за въвеждане на институцията Омбудсман на местно ниво.
В общините Младост-София, Севлиево, Копривщица и Сапарева баня бяха пилотно въведени нови механизми и практики на взаимодействие между гражданите и общинските власти, съобразени с местните условия и нужди и имащи предвид установените практики в Европейските страни. След приключването на проекта натрупаният опит бе мултиплициран и на настоящия етап институцията на Обществения посредник функционира в 20 общини.

През 2001 г. Център за социални практики (ЦСП) и Столична община, с помощта на Фондация “Отворено общество” - София започнаха работа по проект за пилотно въвеждане институцията обществен посредник (омбудсман) в София.

След приемането на Правилник за дейността на обществения посредник в София, беше обявен публичен конкурс за набиране на кандидатури за длъжността “обществен посредник”. До 15 юли 2001 г. бяха подадени 41 кандидатури. Формирана беше комисия в следния състав:
Председател
Асен Дюлгеров – секретар на Столична община

Членове
Юлия Ненкова – директор на дирекция “Правно и нормативно обслужване”
Христо Попов – зам. начаник на Столичен инспекторат
Златина Карова – председател на ПК по местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика на СОС
Георги Цонков – председател на ПК по обществен ред, сигурност, граждански права и жалби при СОС
Стефан Фурнаджиев – общински съветник
Сталин Генадиев – общински съветник
Росен Карадимов – общински съветник
Евгений Дайнов – директор на Център за социални практики

Задачата на комисията беше да проведе интервю с кандидатите за участие в конкурса за избор на обществен посредник и да предложи двете най-добри кандидатури за избор в Столичен общински съвет. Конкурсът беше проведен на 16 юли 2001 г. в Столична община.

След проведена селекция по документи, комисията обяви списък от 13 кандидати, които да се явят на индивидуално събеседване. Критериите, които натежаха при избора бяха: комуникативност, опит в местното самоуправление и работата с граждани, познаване на структурата и процедурите на общинската администрация. Двете кандидатури, които бяха предложени за избор на Столичен общински съвет на 27 юли 2001 г. бяха тези на:
Г-жа Антоанета Цонева
Г-жа Мария Славова

На 27 юли 2001 година се състоя Сесия на Столичен общински съвет, на която беше проведен изборът за Столичен омбудсман. Мнозинство от гласовете събра г-жа Антоанета Цонева.

В момента предстои да започне работа приемната на Столичния омбудсман.

  
    назад