актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Кръгла маса
27 април 2000, София
F
Целта на кръглата маса бе да се положи началото на широк и системен дебат, като събере водещи представители на различните среди, от чиито усилия зависи неговият резултат: политици от целия спектър, анализатори и научни работници от различни сфери, национални медии, представители на изпълнителната и законодателна власт. Предстои издаване на сборник с материалите от кръглата маса.
  
    назад