актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Конференция "Омбудсманът, гражданското общество и държавните институции"
Програма ФАР-Демокрация
9 септември 1999 г., София
Идеята на конференцията бе да се обсъдят механизмите за действие на институцията на омбудсмана и възможностите за взаимодействие между граждани, неправителствени организации и държавни институции.
  
    назад