актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Обществено обсъждане на Проектозакона за водите
UNDP
6 ноември 1998 г., София
За пръв път в законодателната история на България подобно обсъждане е организирано и проведено от ЦСП като неправителствена организация по молба на Министерството на околната среда и водите и в присъствието на всички водоползватели и заинтересовани страни. Целта на Общественото обсъждане беше в опита законодателството ни да се синхронизира с европейските стандарти, да се вземе под внимание не само мнението на пряко ангажираните държавни органи, но и на неправителствени организации, общински власти академични институции и други заинтересовани.
  
    назад