актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Семинар "Една година по- късно"
Програма "Демократична мрежа"
4 февруари 1998г., София
Целта на семинара беше през дистанцията на времето и от различни гледни точки да се дискутират и осмислят януарските събития, последвалите промени в обществените нагласи, "поведението" и ролята на медиите, както и чуждестранният поглед към случилото се.
  
    назад