актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Теренно изследване на модусите на настроенията към приватизацията
Световна банка
Плевен, Бургас, Враца, Варна, Гоце Делчев, Петрич
Изследването има за цел да проследи обществените нагласи към приватизацията в характерни райони. В процеса на анализа резултатите от теренните изследвания са положени в контекста на данни, почерпени от национални представителни изследвания и фокус групи, провеждани между май 1997г. и юни 1998г. от НЦИОМ, Агенция Маркет Тест и Агенция MBMD.
  
    назад