актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Изследване на обществените нагласи към образователната реформа в България
Фондация
Момчилград, Ракитово, с. Брезница, Враца, Севлиево, НГДЕК и Американски колеж – София, частно училище
Изследваните райони са подбрани с цел да представят различни модели на образование:държавно – частно, общообразователно – професионално, специализирано, елитно и пр. Целта е да се установи как различните заинтересовани страни (ученици, учители, родители, общински служители) възприемат сегашната образователна система, какви недостатъци виждат в нея,склонни ли са да възприемат и подкрепят евентуална реформа, както и в каква посока е необходима тя според тях.
  
    назад