актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Цикъл от академични лекции:
съвместно с Политическа академия за Централна и Югоизточна Европа
F
Този цикъл от лекции предоставя възможност за дискусия пред широка студентска аудитория на онова, което се случва в българския политически и обществен живот през последните 10 години. Целта е да се начертае общата рамка на българския политически дебат, на процедурите и факторите, определящи процеса на взимане на решения, на онова което предстои да се случи. Гости лектори са действащи политици, социолози и политолози, представители на академичните среди.

МАРТ, 2000 година
·Партии, парламент и европейска интеграция - Екатерина Михайлова - заместник председател на Съюза на демократичните сили
·Ролята на специализираните полицейски служби в общественото развитие: в комунистическа България, в демократична България, в европейска България - Божидар Попов - Главен секретар на Министерството на вътрешните работи

АПРИЛ, 2000 година
·Има ли цикличност в поведението на българския електорат? Фактори - Андрей Райчев – социолог
·Модели, етапи и механизми на прехода от недемокрация към демокрация. Българският модел 1987-2000 – правило или изключение - Проф. Драгомир Драганов – депутат
·Образование и стопански растеж - Мартин Заимов – Подуправител на Българска народна банка

МАЙ, 2000 година
·Разбирането на Европа в разбирането на новото българско “ние”- Проф. Богдан Богданов – Председател на настоятелството на Нов български университет
·България и преговорите за членство в ЕС - Станислав Даскалов – Председател на Европейски институт, Министър на външните работи (1992 - 1994)

ЮНИ, 2000 година
·Несъвместимо ли е религиозното вярване с модерната наука Проф.Ричард Рорти – Университета в Станфорд
  
    назад