актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Политическо обучение
съвместно с Политическа академия за Централна и Югоизточна Европа
Цел на програмата е да подпомогне работата на действащи политици от местните партийни структури, чрез предоставяне на базисни политолологически и икономически знания.Обучителният цикъл е систематизиран в седем основни курса:
АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
ИНТЕГРАЦИЯ В ЕС И НАТО
ВЛАСТ, ПОЛИТИКА, ДЪРЖАВА
ОБЩЕСТВО НА УЧАСТИЕТО
ИКОНОМИКА НА РАЗВИТИЕТО:ЕВРОПЕЙСКИЯТ МОДЕЛ
КОМУНИКАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННА СРЕДА, ПОСЛАНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИ ИДЕОЛОГИИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ

Всеки курс се провежда в рамките на 6 дни по един път на месец. Предоставят се материали за самостоятелна подготовка, на базата на които се разработва писмен материал. Всеки от участниците в програмата получава кредити, валидни в системата на Нов български университет.
  
    назад