актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Граждани и местна администрация
Въвеждане на институцията Омбудсман на местно ниво
Програма ФАР
Младост-София, Севлиево, Копривщица, Сапарева баня
F
Този проект се стреми да въведе нови механизми и практики на взаимодействие между гражданите и общинските власти, съобразени с местните условия и нужди и имащи предвид установените практики в Европейските страни. Проектът действа в четири пилотни общини и има за цел да подобри комуникацията между граждани и местна управа и да ограничи корупцията чрез въвеждането на посредническата фигура на Омбудсмана. След приключването на проекта натрупаният опит бе мултиплициран и на настоящия етап институцията на Обществения посредник функционира в 20 общини.
  
    назад