актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Център за социални практики

Център за Социални практики стартира проект "Училище за активно гражданство: устойчивост на граждански форуми за разработването на политики за развитие, функциониращи на равнище общности (общини или по-малки райони)". Проект BG05/619 „Училище за активно гражданство: устойчивост на граждански форуми за разработването на политики за развитие, функциониращи на равнище общности (общини или по-малки райони)” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“

 http://csp-sofia.org/sac/
    пълен текст
Проект “Решаване на проблема с уязвимостта и изолираността чрез укрепване на гражданското общество в пет общини от Лудогорието”

Финансиран по програма ФАР "Гражданско общество - 2001" на Европейския съюз.

    пълен текст
Национална конференция “Гласовете на отхвърлените”

На 16 и 17 септември 2004 година в хотел “Грийн Парк”, Китен се проведе Национална конференция “Гласовете на отхвърлените” по проекта “Гласове на отхвърлените: повече възможности за малцинствените групи посредством медиите” на Център за социални практики по програма EuropeAid на Европейската комисия.

    пълен текст
Работна среща на Форум за интеграция и развитие в рамките на проект "Решаване на проблема с уязвимостта и изолираността чрез укрепване на гражданското общество в пет общини от Лудогорието"
Работна среща
30 юли, 2004 година

В рамките на проект "Решаване на проблема с уязвимостта и изолираността чрез укрепване на гражданското общество в пет общини от Лудогорието", финансиран по програма ФАР "Гражданско общество - 2001" на Европейската комисия


    пълен текст
Национална конференция на тема: “Гражданско участие в регионалното развитие: постижения, предизвикателства, бъдеще”
“Институционализиране на гражданското участие в процесите на взимане на решение на местно ниво: Къде сме сега – десет години по-късно? Какво следва оттук нататък?”
27 и 28 юли, 2004 година

На 27 и 28 юли в к-к "Златни пясъци", парк- хотел "А' ла фиеста" се проведе национална конференция по проект "Гражданското участие на ниво община", финансиран от "The Balkan Trust for Democrasy"


    пълен текст
Проект “Обучение по антикорупционни практики в подготовка за създаване на Форум за противодействие на корупцията и устойчиво развитие в община Стара Загора”
Работна среща - 08 юли, 2004 година
Работна среща в рамките на проект "Обучение по антикорупционни практики в подготовка за създаване на Форум за противодействие на корупцията и устойчиво развитие в община Стара Загора"


    пълен текст
Шести обучителен модул “Многокултурност” в рамките на проект “Решаване на проблема с уязвимостта и изолираността , чрез укрепване на гражданското общество в пет общини в Лудогорието”
24-27 юни, 2004 година
От 24 до 27 юни, 2004 г. в х-л "Трявна", гр. Трявна беше проведен шести обучителен модул "Многокултурност, плурализъм, общностност" по проект "Решаване на проблема с уязвимостта и изолираността , чрез укрепване на гражданското общество в пет общини в Лудогорието" , финансиран по програма ФАР "Гражданско общество - 2001" на Европейската комисия.


    пълен текст
Пети обучителен модул “Маркетинг” в рамките на проект “Решаване на проблема с уязвимостта и изолираността чрез укрепване на гражданското общество в пет общини от Лудогорието”
27-30 май 2004 година
В рамките на проект "Решаване на проблема с уязвимостта и изолираността чрез укрепване на гражданското общество в пет общини от Лудогорието", финансиран по програма ФАР "Гражданско общество - 2001" на Европейската комисия на 27-30 май 2004 година в хотел "Делфин", гр. Варна се проведе пети обучителен модул на темата "Маркетинг (формулиране и представяне на проблематики и дневни редове, намирането на подкрепа) за общини, общности и НПО".


    пълен текст
Регионални срещи в рамките на проект “Институционализиране на гражданското участие в процесите на взимане на решение на местно ниво: Къде сме сега – десет години по-късно? Какво следва оттук нататък?”
17-19 май, 2004 година
От 17 до 19 май в Разлог, Севлиево, Габрово и Русе се проведоха регионални срещи на Център за социални практики с представители на общините, неправителствените организации и медиите в тези градове. Инициативата е част от проекта "Гражданското участие на ниво община", финансиран от "The Balkan Trust for Democrasy".


    пълен текст
Международен семинар на тема “Демократичните институции и демократичното управление”
12-14 май, 2004 година
От 12 до 14 май, 2004 г. във Варшава проф. Дайнов участва в международен семинар на тема: "Демократичните институции и демократичното управление", организиран от Office for Democratic Institutions and Human Rights.

    пълен текст
Работна среща в рамките на проект “Обучение по антикорупционни практики в подготовка за създаване на Форум за противодействие на корупцията и устойчиво развитие в община Стара Загора”
11 май 2004 година
На 11 май 2004 година в гр. София се проведе работна среща за Оценка на резултатите от обучението по проект "Обучение по антикорупционни практики в подготовка за създаване на Форум за противодействие на корупцията и устойчиво развитие в община Стара Загора", финансиран по програма на Коалиция 2000.


    пълен текст
Четвърти обучителен модул “Планиране и управление на НПО” в рамките на проект “Решаване на проблема с изолираността и уязвимостта, чрез укрепване на гражданското общество в пет общини от Лудогорието”
06-09 май, 2004 година
От 06 до 09 май, 2004 г. в хотел "Шумен", гр. Шумен се проведе четвърти обучителен модул "Планиране и управление на НПО" по проект "Решаване на проблема с изолираността и уязвимостта, чрез укрепване на гражданското общество в пет общини от Лудогорието" финансиран по програма ФАР "Гражданско общество - 2001" на Европейската комисия.


    пълен текст
Международна конференция на тема “UNDECLARED WORK IN AN ENLARGED UNION”
6 май, 2004 година
На 6 май 2004 г. в Брюксел проф. Дайнов изнесе лекция на тема "Undeclared Labour in a Candidate Country: a Picture of Bulgaria". Изявата му беше в рамките на конференцията UNDECLARED WORK IN AN ENLARGED UNION, организирана от DG Employment and Social Affairs.

   
Трети обучителен модул “Теория и практика на социалните услуги” в рамките на проект “Решаване на проблема с уязвимостта и изолираността чрез укрепване на гражданското общество в пет общини от Лудогорието”
15-18 април, 2004 година
В рамките на проект "Решаване на проблема с уязвимостта и изолираността чрез укрепване на гражданското общество в пет общини от Лудогорието", финансиран по програма ФАР "Гражданско общество - 2001" на Европейската комисия на 15-18 април 2004 година в Нов Български Университет, гр. София се проведе трети обучителен модул на темата "Теория и практика на социалните услуги".


    пълен текст
Обучителни модули в рамките на проект “Обучение по антикорупционни практики в подготовка за създаване на Форум за противодействие на корупцията и устойчиво развитие в община Стара Загора”
24-26 март и 21-23 април 2004 година
ЦСП реализира два обучителни модула в рамките на проект “Обучение по антикорупционни практики в подготовка за създаване на Форум за противодействие на корупцията и устойчиво развитие в община Стара Загора”. Проектът е по програма към Коалиция 2000 и се реализира съвместно с Обществен дарителски фонд – Стара Загора


    пълен текст
Втори обучителен модул “Информация, комуникация и съответните техники и технологии” в рамките на проект “Решаване на проблема с уязвимостта и изолираността чрез укрепване на гражданското общество в пет общини от Лудогорието”
18-21 март, 2004 година
На 18-21 март 2004 година в хотел "Разград", гр. Разград в рамките на проект "Решаване на проблема с уязвимостта и изолираността чрез укрепване на гражданското общество в пет общини от Лудогорието", финансиран по програма ФАР "Гражданско общество - 2001" на Европейската комисия се проведе втори обучителен модул на тема "Информация, комуникация и съответните техники и технологии".


    пълен текст
Първи обучителен модул “Ценности и стратегии на гражданското общество. Партньорство и работа в мрежа” в рамките на проект “Решаване на проблема с уязвимостта и изолираността чрез укрепване на гражданското общество в пет общини от Лудогорието”
26-29 февруари, 2004 година
В рамките на проект "Решаване на проблема с уязвимостта и изолираността чрез укрепване на гражданското общество в пет общини от Лудогорието", финансиран по програма ФАР "Гражданско общество - 2001" на Европейската комисия на 26 - 29 февруари 2004 година в хотел "Данюб Палаз", гр.Русе се проведе първи обучителен модул на темата "Ценности и стратегии на гражданското общество.


    пълен текст
Първата работна среща на УС по проект “Обучение по антикорупционни практики в подготовка за създаване на Форум за противодействие на корупцията и устойчиво развитие в община Стара Загора”
22-23 януари, 2004 година
На 22 и 23 януари в Стара Загора се проведе първата работна среща на УС по проект "Обучение по антикорупционни практики в подготовка за създаване на Форум за противодействие на корупцията и устойчиво развитие в община Стара Загора".


    пълен текст
проект "Гласове на отхвърлените"
Конференции
В рамките на проект "Гласове на отхвърлените", две години анализираме представянето на проблематиките на турци, роми и българи- мюсюлмани в медиите и на тази основа обучаваме представители на тези групи на уменията, които да им помогнат в контактите с властта, международните институции, медиите.
На 27 ноември 2003 година от 9.30 в хотел " Арпезос", гр. Кърджали ще се проведе "Регионална конференция-Юг". На конференцията , ще направим преглед на работата дотук, ще представим двата броя на регионален бюлетин "Цветове" - публикуван от нашите обучаеми, ще презентираме отварянето на Регионален медиен ресурсен център - юг, Кърджали, както и плана за работа по проекта в етапа "Обучение чрез практика".
"Регионална конференция- Север" ще се проведе на 04 декември 2003 година от 10.00 ч в хотел "Разград", гр. Разград. Конференцията ще протече при същият дневен ред, и ще се презентира отварянето на северният Регионален медиен ресурсен център, Разград.

    пълен текст
проект "Гласове на отхвърлените"

Програма "EuropaAid" В рамките на проект "Гласове на отхвърлените", финансиран от Европейска Комисия по програма "EuropaAid" на 17, 18 и 19 октомври 2003 година в хотел "Radisson SAS", София, се проведе пети обучителен модул (втора сесия) на темата "Обучение на обучаващи". В модула бе включена сесия "Ние в телевизията - стратегии за навлизане в регионалните телевизии" с водещ Филип Халурд - BBC, Лондон

    пълен текст
проект “Гласове на отхвърлените”

На 12, 13 и 14 септември 2003 година в хотел “Флагман”, гр. Созопол в рамките на проект “Гласове на отхвърлените”, финансиран по програма “EuropaAid” на ЕК се проведе пети обучителе модул (първа сесия) на тема “Обучение на обучаващите”. В модула бе включена и сесия “Ние в радиото – стратегии за навлизане в регионалните радиостанции” .

    пълен текст
“Гласове на отхвърлените” - тема “Медиите”.
хотел “Radissan SAS”, София
На 24 и 25 януари 2003 година в хотел “Radissan SAS”, София се проведе първи обучителен модул (втора сесия) на темата “Медиите”. Обучението е насочено към представители на три малцинствени и специфични общности (рами, турци и българи-мюсюлмани/ от София, Кърджали, Разград, Шумен, Кюстендил, Гоце Делчев и Тетевен. Обучението се реализира в рамките на “Гласове на отхвърлените”, финансиран от Европейска Комисия по програма “EuropaAid”.

    пълен текст
“Гласове на отхвърлените”-тема “Ефективи взаимодействия в екип”
хотел “Ален мак” – Зимна градина, гр. Благоевград
От 21 до 23 март 2003 година в хотел “Ален мак”, Благоевград се проведе втори обучителен модул (втора сесия) на тема “Ефективи взаимодействия в екип”. Обучението е насочено към представители на три малцинствени и специфични общности (рами, турци и българи-мюсюлмани/ от София, Кърджали, Разград, Шумен, Кюстендил, Гоце Делчев и Тетевен. Обучението се реализира в рамките на “Гласове на отхвърлените”, финансиран от Европейска Комисия по програма “EuropaAid”.

    пълен текст
Гласове на отхвърлените - повече възможности за малцинствени и специфични общности посредством медиите
Нов български университет, гр.София
От 21 до 23 февруари 2003 година в Нов български университет, София се проведе втори обучителен модул (първа сесия), темата бе “Как да общуваме по-добре?”. Обучението е насочено към представители на три малцинствени и специфични общности (рами, турци и българи-мюсюлмани/ от София, Кърджали, Разград, Шумен, Кюстендил, Гоце Делчев и Тетевен. Обучението се реализира в рамките на “Гласове на отхвърлените”, финансиран от Европейска Комисия по програма “EuropaAid”.

    пълен текст
Гласове на отхвърлените – повече възможности за малцинствени и специфични общности посредством медиите
хотел “Radissan SAS, гр.София
От 13 до 15 декември 2002 година в хотел “Radissan SAS, София се проведе първи обучителен модул (първа сесия), на темата Властта”. Обучението е насочено към представители на три малцинствени и специфични общности (рами, турци и българи-мюсюлмани) от София, Кърджали, Разград, Шумен, Кюстендил, Гоце Делчев и Тетевен. Обучението се реализира в рамките на “Гласове на отхвърлените”, финансиран от Европейска Комисия по програма “EuropaAid”.

    пълен текст
Конференция “Гласовете на отхвърлените”
хотел “Севлиево Плаза” гр. Севлиево
На 14 и 15 ноември 2002 година в хотел “Севлиево Плаза” гр. Севлиево се проведе регионална конференция на тема “Гласовете на отхвърлените” в рамките на проект “Гласове на отхвърлените”, финансиран от Европейска Комисия по програма “EuropaAid”.

    пълен текст
Kонференция “Гласовете на отхвърлените”
хотел “Родопи” гр. Хасково
На 24 и 25 октомври 2002 година в хотел “Родопи” гр. Хасково се проведе регионална конференция на тема “Гласовете на отхвърлените” в рамките на проект “Гласове на отхвърлените”, финансиран от Европейска Комисия по програма “EuropaAid”.

    пълен текст
Конференция “Техните Гласове”
хотел “Хилтън” - гр. София
В рамките на проект “Гласове на отхвърлените”, финансиран от Европейска Комисия по програма “EuropaAid”, на 16 октомври 2002 година в хотел “Хилтън”, София се проведе Национална конференция на тема “Техните гласове”.

    пълен текст
Работна среща
проект “Формализация на сивата икономика: законодателни и административни промени”
Център за социални практики проведе работна среща по проект "Формализация на сивата икономика: законодателни и административни промени", финансиран от CIPE.
На тази среща се събраха, да работят заедно представители на експертната общност, на законодателната и изпълнителната власт, на стопанските субекти и медиите.
Целта на среща бе:
А/ Сглобяването на възможно най-цялостна картина на състоянието и динамиката на "сивата икономика" в последните години, днес и в перспектива.
Б/ Изработването на препоръки, които да бъдат споделени от всички присъстващи и да формират реална основа за управленски ангажименти и действия.

    пълен текст
Как да станем лидери, за да постигнем добър резултат?

На 17 и 18 май в Смолян ще се проведе шестият, заключителен модул от Къщата на политиките – ефективно участие на НПО в регионалното развитие. Темата на този модул е: Как да станем лидери, за да постигнем добър резултат? Обучението на 30 НПО организации от цялата страна се реализира в рамките на проект "Гражданско участие в публичните политики и местното развитие", финансиран от Програма "Демократична мрежа".

    пълен текст
НАЦИОНАЛЕН НСО-ПРАЗНИК
“НА ЕВРОПА В ЕДИНИЯ КРАЙ ІІ”
Национално изложение на проектите на българските граждански организации, финансирани от Европейския съюз 10 – 11 май 2002, “Старинен Пловдив” Осъществява се от Център “Образование за демокрация” и Сдружение “Старинен Пловдив” с финансовата подкрепа на Програма “ЕВРОПА” на Европейската комисия Целта на изложението е да се популяризират пред максимално широка публика резултатите от проектите на НСО, осъществени с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

    пълен текст
Конференция на тема
Сивата икономика в България: Защо я има и какво да се прави?

25-26 октомври 2001 г. Кемпински Хотел Зографски, зала София-1
Център за социални практики и Център за антропологически и полеви изследвания при Нов български университет с подкрепата на Center for International Private Enterprise, САЩ организират Конференция на тема: Сивата икономика в България: Защо я има и какво да се прави?

    пълен текст
Кръгла маса

P
Целта на кръглата маса бе да се положи началото на широк и системен дебат, като събере водещи представители на различните среди, от чиито усилия зависи неговият резултат: политици от целия спектър, анализатори и научни работници от различни сфери, национални медии, представители на изпълнителната и законодателна власт. Предстои издаване на сборник с материалите от кръглата маса.

    пълен текст
Конференция "Омбудсманът, гражданското общество и държавните институции"

Идеята на конференцията бе да се обсъдят механизмите за действие на институцията на омбудсмана и възможностите за взаимодействие между граждани, неправителствени организации и държавни институции.

    пълен текст
Обществено обсъждане на Проектозакона за водите

За пръв път в законодателната история на България подобно обсъждане е организирано и проведено от ЦСП като неправителствена организация по молба на Министерството на околната среда и водите и в присъствието на всички водоползватели и заинтересовани страни.

    пълен текст
Работна среща "Властта и хората: възможности за създаване на местни органи за закрила"

Семинарът е част от пилотния проект за въвеждане институцията на обществения посредник на местно ниво.

    пълен текст
Семинар "Една година по- късно"

Целта на семинара беше през дистанцията на времето и от различни гледни точки да се дискутират и осмислят януарските събития, последвалите промени в обществените нагласи, "поведението" и ролята на медиите, както и чуждестранният поглед към случилото се.

    пълен текст
Интегритет и превенция на корупционни злоупотреби с публични фондове на ЕС в България

http://www.csp-sofia.org/EUPFB/

    пълен текст
Информационни кампании

По проект Създаване на ефективна среда за установяването и успешното функциониране на институцията граждански посредник (омбудсман) в трите области в Югоизточен район за планиране на Програма ФАР "Развитие на гражданското общество - 2002" в периода 4-8 април 2005 г. ще се проведена информационна кампания за формиране на нагласи и изработване на подходи за подкрепа на институцията на омбудсмана.

    пълен текст
Семинар: "Как да разбираме по-добре и да прилагаме по-успешно в публичния сектор на Република България инструментите за хоризонтална интеграция в ЕС?"
Северен централен район за планиране
Семинарът ще се проведе на 25 и 26 март 2005 г. в Трявна по проект: Познаването на моделите на ЕС за хоризонтално интегриране, бенчмаркинг и стандарти за управление на качеството в публичната администрация - възможност за укрепване на административния капацитет в България при подготовката й за присъединяване към ЕС.

    пълен текст
Информационни кампании

По проект Създаване на ефективна среда за установяването и успешното функциониране на институцията граждански посредник (омбудсман) в трите области в Югоизточен район за планиране на Програма ФАР "Развитие на гражданското общество - 2002" в периода 14-18 март 2005 г. беше проведена информационна кампания за формиране на нагласи и изработване на подходи за подкрепа на институцията на омбудсмана.

    пълен текст
Изследване на средната класа в Република България
Министерство на икономиката на Република България
Екип от експерти започна обобщаването на наличните изследвания по въпроса за формиране на средната класа: социологически сондажи, резултати от специализирани изследвания като фокус-групи, клъстерни анализи и други. С това ще бъдат постигнати стартови познания относно възможните очертания, под-множества, клъстериране, ценностни системи и мотивации на целевата група.

    пълен текст
Семинар: "Как да разбираме по-добре и да прилагаме по-успешно в публичния сектор на Република България инструментите за хоризонтална интеграция в ЕС?"
Южен централен район за планиране
Семинарът беше проведен на 11 и 12 март 2005 г. в Пампорово по проект: Познаването на моделите на ЕС за хоризонтално интегриране, бенчмаркинг и стандарти за управление на качеството в публичната администрация - възможност за укрепване на административния капацитет в България при подготовката й за присъединяване към ЕС.

    пълен текст
Информационни срещи в областите Сливен, Ямбол и Бургас

През месец Февруари 2005 г. бяха проведени три информационни срещи по проект Създаване на ефективна среда за установяването и успешното функциониране на институцията граждански посредник (омбудсман) в трите области в Югоизточен район за планиране на Програма ФАР "Развитие на гражданското общество - 2002".

    пълен текст
Национална конференция
Българският етнически модел: текущо състояние и предстоящи предизвикателства
Националната конференция, организирана и проведена в рамките на проект "Гласовете на отхвърлените" по програма EuropeAid на ЕК, се състоя на 17 февруари 2005 г. в Нов Български Университет - София, аудитория "Проф. Петър Мутафчиев". След като проф. Евгений Дайнов представи и обобщи тригодишната работа, постижения и резултати от проекта, доц. Маргарита Карамихова от Института по етнология към БАН, изнесе лекция на тема: "Ислям, фундаментализъм и мюсюлманите в България".

    пълен текст
участници
Къщата на политиките - ефективно участие на НПО в регионалното развитие
СМОЛЯН
1. Светла Диева - Фондация "Мостове" - гр. Мадан: 0308/24 
47, 087/301 911, e-mail: odk_madan@infotel.bg 
2. Екатерина Шишкова - Клуб "Отворено общество" - Смолян: 
0301/250 65, 211 97, e-mail: smosc@mail.orbitel.bg  
3. Никола Дамянов - Дружество на археолозите и историците в 
Смолян: 0301/352 91
4. Пламен Чигнаров - Сдружение "Център за развитие на 
община Златоград": 03071/44 06, 42 05, e-mail: 
zcdc@infotel.bg 
5. Милена Шехова - Съюз на родопските хотелиери и 
ресторантьори: 0301/380 85, 048/833 719, e-mail: 
rhra@mbox.digsys.bg


    пълен текст