актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
ОБРАЗОВАНИЕ:

Професор Дайнов продължава да води курсове към базови програми "Политика и масови комуникации", "Антропология" и "Поведенчески и социални науки" на Нов български университет.

    пълен текст
Цикъл от академични лекции:

P
Този цикъл от лекции предоставя възможност за дискусия пред широка студентска аудитория на онова, което се случва в българския политически и обществен живот през последните 10 години.

    пълен текст
Политическо обучение

Цел на програмата е да подпомогне работата на действащи политици от местните партийни структури, чрез предоставяне на базисни политолологически и икономически знания.

    пълен текст
ПОДХОДИ И ПОЛИТИКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМА СЪС СИВАТА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ
Проект “Формализиране на сивата икономика в България”


    пълен текст