актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
 

ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ
Евгений Александров Дайнов

Роден: 1958 година, Пловдив

Постоянен адрес: с. Миндя (община В. Търново), ул. Седма, № 10

Образование:
Средно - (1976) Forest Hill School, London
Висше - (1979) Corpus Christi College, Oxford
Бакалавърска степен: (1979) First Class B.A. Honours degree (Oxon.) in Modern History
Магистърска степен: (1984) M.A. degree in Modern History (Oxon.)

Докторантура:
1985 - Кандидат на историческите науки (Нова и най-нова история)

Специализации:
• 1984-85 - Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris
• 1985-86 - Visiting Fellow, St Antony`s College, Oxford

Провеждане на лекционни курсове зад граница:
1999 - Monmouth College, Illinois; Linfield College, Oregon

Звания, членства и отличия:
• Президент на Българската асоциация на издателите на вестници – 1992 - 1994 година, София
• Член-основател на Центъра за изследване на демокрацията – 1989 година, София
• Член-основател Център за социални практики – 1994 година, София
• Съоснователите на сп. “Дано”, първото независимо политическо списание в България - 1989, София
• Съосновател на сп. “The Insider” – 1990 година, София
• Член на управителния съвет на Съюза на българските фондации, 1995-`96 година, София
• Председател на Фондация “Отворено общество” – 1997-2000 година, София
• Член на управителния съвет на Политическа академия за Централна и Югоизточна Европа – от 1999 година, София
• Член на Българската асоциация на социолозите
• Съосновател и член на редакционната колегия на сп. “Политея”, Москва
• Член на Българската асоциация за политически науки
• Носител на награда на дружество “Гражданин” за 1994 година
• Почетен гражданин на Сапарева баня
• Член на Международния съвет на сп. “Разум”

Конференции, семинари и работни срещи:
От 1987: над 200 конференции, семинари и работни срещи във връзка с политиката, социологията, историята, военното планиране, националната сигурност, устойчивото и глобално развитие, доброто управление и борбата с копрупцията в България, Македония, Австрия, Русия, Великобритания, Франция, Чешка Република, Словакия, Словения, Гърция, Турция, Унгария, Полща, Куба, Белгия, Швейцария, Холандия, Дания, Швеция, Индия и САЩ.

Научна, преподавателска дейност:
• Аспирант и младши научен сътрудник (политически процеси във Франция, Великобритания) – АОНСУ, София 1983-9 година.
• Асистент (хонорован) по история на политическите учения (титуляр проф. д-р Петър-Емил Митев), СУ Климент Охридски 1985-90 година.
• Директор на международната дейност, журналист в The Inside Page Ltd, Лондон, 1991-92 година
• Главен редактор на сп.”The Insider”, 1992 – 1999 година
• Директор на ЦСП, от 1994 година.
• Програмен директор на Политическа академия за Централна и Югоизточна Европа, 1997-1999 година.
• Преподавател в НБУ – политология и масови комуникации – от 1995 година.
• Доцент на НБУ - 1999 година
• Професор на НБУ от 2002 година

Публикации:

Монографии, подборки:
• От съвместна програма към съвместно управление. Френската левица 1974-1984 година. София, 1986 година
• Забавленията на другата половина: рокът и съвременната културна ситуация. София, изд. на СУ, 1992
• Преходът: вместо история (избрани есета 1989-1999). София, “Планета-3” 1999 година
• Политическият дебат и преходът в България. София, изд.”Наука и култура” 2000 година
• Селски работи. Разкази за разни неща. 120 с. Българска култура и наука. София 2001

Сборници:

На английски език:
• Politics, Reform & Daily Life. Popular attitudes to key issues in the reform in Bulgaria. Sofia 1995
• Bulgaria in Transition: Three Viewpoints. Sofia 1996
• The Government and the People: Conflicts in Bulgarian Society. Sofia 1998
• NGO Sector in Bulgarian Society. Sofia 1997
• Privatisation and Structural Reform: public attitudes in the second half of the 1990s. Sofia, 1999
• The Awakening: A chronicle of the civic uprising of January-February 1997 Sofia 1998
• Transformations in Post-Communist States. Ed. W. Kostecki et al. Macmillan Press Ltd (for the UK) and St. Martin’s Press, Inc. (for the USA). London, New York, 2000
• Contribution of Social Research to the Economic and Social Recovery Policy. Sofia 2000
• Civil Society and Sustainable Development. 133 pp. Centre for social practices, Sofia 2001.
• Bulgaria For NATO 2002. Sofia, Institute for Regional and International Studies, 2002
• The Gray Economy in Bulgaria: reasons, consequences, policies. 164 pp. Centre for social practices, Sofia, 2002.
• The Case of the Varbitsa River and Beyond: Civic participation in the management and protection of river basins. Sofia, Centre for social practices, Sofia, 2002

На руски език:
• Социализм: между прошлим и будущим. Москва, изд.”Прогрес” 1989

На български език:
• Плурализмът. София, изд. “ Наука и изкуство” 1990.
• Гражданинът и институцията. София, “Фридрих Еберт”, 1994
• Аспекти на етно-културната ситуация в България. 1999 година
• Началото на лявото управление. София, “Капитал прес” 1995
• Махалото на Дарендорф, ляво и дясно в българския политически живот. София, ЦЛС 1995
• Насрещни ветрове (публицистика). София 1995.
• Коалиционно поведение и местните избори през 1995 година. София, 1996.
• Властта и хората: конфликтите в българското общество. София 1997.
• Медии, послания, преход. София, 1997.
• Власт, политици, граждани. София, 1997.
• Омбудсманът: гражданският посредник в България. София, 1998
• Цветовете на дъгата: етническа идентичност и нейната репрезентация в българските мюсюлмански общност в Родопите. София, 1998.
• Лицето на проблема и проблемът на “мутрата”: бандитите в съвременното българско общество. София 1999.
• Корупция: институционални и законодателни измерения. София, “Коалиция 2000” 1999.
• Относно прехода… Сборник. София, ЦЛС, 1999.
• Чалгата: За и против. София, НБУ 1999.
• Консерватизмът. Том 2 . София, ЦСП-НБУ 2000 година.
• Гражданско общество и развитие: участието на неправителствените организации в регионалното развитие в началото на новия век. 199 с. София, Център за социални практики 2001
• Сивата икономика в България: причини, следствия, политики. 175 с. София, Център за социални практики, 2002.
• Техните гласове: Присъствието на малцинствени и специфични общности в българските медии (края на 20 - ти – началото на 21 – ви век). София, Център за социални практики, 2002.
• България 21 век: накъде отиваме? София, Център за социални практики, 2002.

Статии:
Научни: Над 100 научни статии публикувани в списания в България, Русия, Великобритания, Германия.
Популярни: Повече от 1000 статии и над 200 интервюта във вестници, списания, електронна медия в България, Русия, Чешка Република, Великобритания, Нова Зеландия, Австралия, Словакия, Германия, Холандия, Дания, както и в стратегии и документи на ЕС.