актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Център за социални практики
Център за Социални практики стартира проект "Училище за активно гражданство: устойчивост на граждански форуми за разработването на политики за развитие, функциониращи на равнище общности (общини или по-малки райони)". Проект BG05/619 „Училище за активно гражданство: устойчивост на граждански форуми за разработването на политики за развитие, функциониращи на равнище общности (общини или по-малки райони)” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“

 http://csp-sofia.org/sac/


    пълен текст
Градовете в Европа се развиват по европейски, а не по американски модели
Културното разнообразие, дружелюКултурното разнообразие, дружелюбната атмосфера и добрите ресторанти не са факторите, които привличат квалифицираната работна ръка от творческите професии към един или друг град в Европа. Това е изводът от мерждународен тригодишен проект („АКРЕ проект”), финансиран от ЕС и координиран от Университета в Амстердам. Резултатите от изследването ще бъдат представени в Барселона на 27 май т.г.
    пълен текст
Повишаване на капацитета на СГО (Северен централен, Северозападен и Североизточен райони за планиране) за постигане на ефективни партньорства с администрацията при изработването на политики и осъществяване на мониторинг върху работата на администрацията
http://www.csp-sofia.org/opak/
    пълен текст
“Средната класа” в България: За какво ни е? Какво представлява? Какво иска? Трябва ли да й бъде дадено?
Евгений Дайнов
“Средната класа” в България: За какво ни е? Какво представлява? Какво иска? Трябва ли да й бъде дадено? Център за социални практики – Нов български университет По проект на Министерство на икономиката на Република България Текстът е разработен на основата на материал-хипотеза и поредица от работни срещи в състав: Александър Бабинов (Агенция за малки и средни предприятия); Александър Божков (Център за икономическо развитие, министър на икономиката и главен преговарящ 1997-2000); Васил Гарнизов (Нов български университет, зам.- министър на регионалното развитие 1998-2001); Георги Даскалов (в. “Дневник”); Георги Стоев (Индъстри уоч); Евгений Дайнов (ЦСП-НБУ); Красен Станчев (Институт за пазарна икономика); Лилия Филева (агенция Д&Д); Милена Минкова (агенция Муди интернешънъл); Веселина Велчева (Министерство на икономиката); Светослав Славов (агенция ГфК-България). Окончателният вариант е редакция на Евгений Дайнов. Май 2005

пълен текст /406 kb/


    пълен текст
Семинар: "Как да разбираме по-добре и да прилагаме по-успешно в публичния сектор на Република България инструментите за хоризонтална интеграция в ЕС?"
Северозападен район за планиране
Участници: представителни на целевите групи по проекта от областите Враца, Видин и Монтана
Семинарът ще се проведе на 15 и 16 април 2005 г. във Враца в рамките на проект: Познаването на моделите на ЕС за хоризонтално интегриране, бенчмаркинг и стандарти за управление на качеството в публичната администрация - възможност за укрепване на административния капацитет в България при подготовката й за присъединяване към ЕС.
    пълен текст
Информационни кампании
По проект Създаване на ефективна среда за установяването и успешното функциониране на институцията граждански посредник (омбудсман) в трите области в Югоизточен район за планиране на Програма ФАР "Развитие на гражданското общество - 2002" в периода 4-8 април 2005 г. ще се проведена информационна кампания за формиране на нагласи и изработване на подходи за подкрепа на институцията на омбудсмана.
    пълен текст
Семинар: "Как да разбираме по-добре и да прилагаме по-успешно в публичния сектор на Република България инструментите за хоризонтална интеграция в ЕС?"
Северен централен район за планиране
Участници: представителни на целевите групи по проекта от областите Габрово, Плевен, Русе, Севлиево и Велико Търново
Семинарът ще се проведе на 25 и 26 март 2005 г. в Трявна по проект: Познаването на моделите на ЕС за хоризонтално интегриране, бенчмаркинг и стандарти за управление на качеството в публичната администрация - възможност за укрепване на административния капацитет в България при подготовката й за присъединяване към ЕС.
    пълен текст
Информационни кампании
По проект Създаване на ефективна среда за установяването и успешното функциониране на институцията граждански посредник (омбудсман) в трите области в Югоизточен район за планиране на Програма ФАР "Развитие на гражданското общество - 2002" в периода 14-18 март 2005 г. беше проведена информационна кампания за формиране на нагласи и изработване на подходи за подкрепа на институцията на омбудсмана.
    пълен текст
Изследване на средната класа в Република България
Министерство на икономиката на Република България
Екип от експерти започна обобщаването на наличните изследвания по въпроса за формиране на средната класа: социологически сондажи, резултати от специализирани изследвания като фокус-групи, клъстерни анализи и други. С това ще бъдат постигнати стартови познания относно възможните очертания, под-множества, клъстериране, ценностни системи и мотивации на целевата група.
    пълен текст
Семинар: "Как да разбираме по-добре и да прилагаме по-успешно в публичния сектор на Република България инструментите за хоризонтална интеграция в ЕС?"
Южен централен район за планиране
Участници: представителни на целевите групи по проекта от областите Пловдив, Пазарджик, Кърджали, Хасково, Смолян и Стара Загора
Семинарът беше проведен на 11 и 12 март 2005 г. в Пампорово по проект: Познаването на моделите на ЕС за хоризонтално интегриране, бенчмаркинг и стандарти за управление на качеството в публичната администрация - възможност за укрепване на административния капацитет в България при подготовката й за присъединяване към ЕС.
    пълен текст
Информационни срещи в областите Сливен, Ямбол и Бургас
През месец Февруари 2005 г. бяха проведени три информационни срещи по проект Създаване на ефективна среда за установяването и успешното функциониране на институцията граждански посредник (омбудсман) в трите области в Югоизточен район за планиране на Програма ФАР "Развитие на гражданското общество - 2002".
    пълен текст
Национална конференция
Българският етнически модел: текущо състояние и предстоящи предизвикателства
Националната конференция, организирана и проведена в рамките на проект "Гласовете на отхвърлените" по програма EuropeAid на ЕК, се състоя на 17 февруари 2005 г. в Нов Български Университет - София, аудитория "Проф. Петър Мутафчиев". След като проф. Евгений Дайнов представи и обобщи тригодишната работа, постижения и резултати от проекта, доц. Маргарита Карамихова от Института по етнология към БАН, изнесе лекция на тема: "Ислям, фундаментализъм и мюсюлманите в България".
    пълен текст